معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به آغاز آموزش از ۱۹ شهریورماه، گفت: دانشگاه از این روز برای انجام امور تحویل خوابگاه، پذیرای دانشجویانی است که طبق اطلاعیه معاونت دانشجویی شرایط دریافت خوابگاه را دارند.

 

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ ؛دکتر رحیم پیغان با اشاره به زمان آغاز نیم‌سال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، اظهار کرد: دانشگاه شهید چمران اهواز طبق اطلاعیه قبلی از ۱۹ شهریورماه به شکل آموزش حضوری فعالیت خود را آغاز می‌کند.

 

وی افزود: ستاد استقبال از دانشجویان تشکیل شده است و دانشگاه از ۱۹ شهریورماه برای انجام امور تحویل خوابگاه، پذیرای دانشجویانی است که طبق اطلاعیه معاونت دانشجویی شرایط دریافت خوابگاه را دارند.

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در خصوص زمان حضور دانشجویان جدید در مقطع کارشناسی و دامپزشکی که هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده است، پس از اعلام از سوی سازمان سنجش و ثبت نام اینترتی، در اطلاعیه بعد تاریخ حضور اعلام خواهد شد که احتمالا در هفته دوم مهرماه خواهد بود.

 

 

 

***

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به آغاز آموزش از ۱۹ شهریورماه، گفت: دانشگاه از این روز برای انجام امور تحویل خوابگاه، پذیرای دانشجویانی است که طبق اطلاعیه معاونت دانشجویی شرایط دریافت خوابگاه را دارند.

دکتر رحیم پیغان ، با اشاره به زمان آغاز نیم‌سال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، اظهار کرد: دانشگاه شهید چمران اهواز طبق اطلاعیه قبلی از ۱۹ شهریورماه به شکل آموزش حضوری فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی افزود: ستاد استقبال از دانشجویان تشکیل شده است و دانشگاه از ۱۹ شهریورماه برای انجام امور تحویل خوابگاه، پذیرای دانشجویانی است که طبق اطلاعیه معاونت دانشجویی شرایط دریافت خوابگاه را دارند.  

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در خصوص زمان حضور دانشجویان جدید در مقطع کارشناسی و دامپزشکی که هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده است، پس از اعلام از سوی سازمان سنجش و ثبت نام اینترتی، در اطلاعیه بعد تاریخ حضور اعلام خواهد شد که احتمالا در هفته دوم مهرماه خواهد بود.