فراهم‌آوری امکانات لازم برای بازگشایی دانشگاه‌های خوزستان

استاندار خوزستان بر لزوم ایجاد آمادگی لازم برای بازگشایی دانشگاه‌ها تاکید کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ ، صادق خلیلیان در نشست کمیسیون دانشجویی که امروز (١۴ شهریورماه) باحضور روسای دانشگاه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: موضوع دانشگاه‌ها، بحث مستمری است بر همین اساس جلسات مربوط به دانشگاه‌ها باید به صورت مداوم برگزار شود.

 

فراهم‌آوری امکانات لازم برای بازگشایی دانشگاه‌های خوزستان

 

خلیلیان با اشاره به فرا رسیدن سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها افزود: آمادگی لازم در کلاس‌های درس دانشگاه‌ها ایجاد شود؛ همچنین اولویت‌های دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی از نظر وضعیت کلاس‌ها، خوابگاه‌ها، تغذیه و … تامین شود.

 

در این جلسه بر ضرورت فراهم‌آوری امکانات لازم برای بازگشایی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید تأکید شد. گزارش‌هایی نیز از وضعیت خوابگاه‌ها و کلاس‌های درس، میزان دانشجویان هر دانشگاه، تغذیه و … توسط روسای دانشگاه‌های مختلف استان ارائه شد.

 

 

 

****

استاندار خوزستان بر لزوم ایجاد آمادگی لازم برای بازگشایی دانشگاه‌ها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ ، صادق خلیلیان در نشست کمیسیون دانشجویی که امروز (١۴ شهریورماه) باحضور روسای دانشگاه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: موضوع دانشگاه‌ها، بحث مستمری است بر همین اساس جلسات مربوط به دانشگاه‌ها باید به صورت مداوم برگزار شود.

فراهم‌آوری امکانات لازم برای بازگشایی دانشگاه‌های خوزستان

خلیلیان با اشاره به فرا رسیدن سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها افزود: آمادگی لازم در کلاس‌های درس دانشگاه‌ها ایجاد شود؛ همچنین اولویت‌های دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی از نظر وضعیت کلاس‌ها، خوابگاه‌ها، تغذیه و … تامین شود.

در این جلسه بر ضرورت فراهم‌آوری امکانات لازم برای بازگشایی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید تأکید شد. گزارش‌هایی نیز از وضعیت خوابگاه‌ها و کلاس‌های درس، میزان دانشجویان هر دانشگاه، تغذیه و … توسط روسای دانشگاه‌های مختلف استان ارائه شد.

استاندار خوزستان بر لزوم ایجاد آمادگی لازم برای بازگشایی دانشگاه‌ها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ ، صادق خلیلیان در نشست کمیسیون دانشجویی که امروز (١۴ شهریورماه) باحضور روسای دانشگاه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: موضوع دانشگاه‌ها، بحث مستمری است بر همین اساس جلسات مربوط به دانشگاه‌ها باید به صورت مداوم برگزار شود.

فراهم‌آوری امکانات لازم برای بازگشایی دانشگاه‌های خوزستان

خلیلیان با اشاره به فرا رسیدن سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها افزود: آمادگی لازم در کلاس‌های درس دانشگاه‌ها ایجاد شود؛ همچنین اولویت‌های دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی از نظر وضعیت کلاس‌ها، خوابگاه‌ها، تغذیه و … تامین شود.

در این جلسه بر ضرورت فراهم‌آوری امکانات لازم برای بازگشایی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید تأکید شد. گزارش‌هایی نیز از وضعیت خوابگاه‌ها و کلاس‌های درس، میزان دانشجویان هر دانشگاه، تغذیه و … توسط روسای دانشگاه‌های مختلف استان ارائه شد.