رئیس شورای شهر اهواز عنوان کردپیش‌بینی هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شهر اهواز

 

 

رئیس شورای شهر اهواز گفت: در خصوص مشارکت و جذب سرمایه‌گذار، شورا بر این نظر است که در دو سال گذشته اتفاق قابل اعتنایی رخ نداده است و باید در سال جاری اقداماتی متناسب با شهر انجام شود که به همین منظور مطالعاتی انجام شده است تا حداقل به یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تا پایان سال برسیم.

 

سید محمدعلی پورموسوی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص این سوال که آیا با تغییر هیات رئیسه، در رویه شورا نیز تغییراتی ایجاد شده است یا خیر؟ اظهار کرد: تغییراتی در نگاه شورا به موضوعات ایجاد شده اما اولویت‌ها از ابتدا ثابت بوده است و برنامه‌ها باید طبق آن اجرا شوند. همانطور که در بودجه سال جاری دیده شده‌اند.

 

وی افزود: در این برنامه‌ها شورا به عنوان ناظر باید اولویت‌های خود را مرتب مورد بازنگری قرار دهد و براساس وظیفه خود نحوه انجام آن را به طور مرتب بازبینی کند.

 

رئیس شورای شهر اهواز گفت: برای مثال در رابطه با نهضت آسفالت، امسال یک هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده است که شورا در این خصوص مخالفتی ندارد اما بر نحوه هزینه‌کرد اشکالاتی وارد کرده است؛ ابتدا باید در مناطق کم برخوردار کار انجام شود و سپس به مناطق دیگر تسری پیدا کند. با این وجود دنبال آن هستیم که تمام شهر در این نهضت دیده شود.

 

وی ادامه داد: در بعضی اولویت‌های دیگر مانند دفع آب‌های سطحی و زیباسازی شهر نیز با توجه شرایط اهواز مانند مراسم اربعین حسینی(ع) و حضور کاروان‌های راهیان نور، باید شتاب بیشتری در اقدامات این حوزه ایجاد و به صورت جدی در این بخش قدم‌های بزرگی برداشته شود.

 

پورموسوی بیان کرد: در خصوص مشارکت و جذب سرمایه‌گذار شورا بر این نظر است که در دو سال گذشته اتفاق قابل اعتنایی رخ نداده است و باید در سال جاری اقداماتی متناسب با شهر انجام شود که به همین منظور مطالعاتی انجام شده است تا حداقل به یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تا پایان سال برسیم.

 

وی تصریح کرد: شورا شیوه‌نامه‌های جذب سرمایه‌گذار را ارائه داده و انتظار دارد شهرداری که بازوی اجرایی مدیریت شهری است در این خصوص اقدامات عملی خود را آغاز کند.

 

رئیس شورای شهر اهواز با بیان اینکه تغییر نگاه برای اجرای برنامه‌ها و اولویت‌هایی که تمامی اعضا موافق آن هستند را در شورا دنبال خواهیم‌ کرد، افزود: سعی داریم در سال جاری یکی دو کار عمرانی بزرگ و در خور شهر اهواز را آغاز کنیم و بهره‌برداری آن تا پایان این دوره و یا نهایتا در ابتدای دوره بعدی شورا خواهد بود.