انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه کشاورزی خوزستان و کشت و صنعت شهید بهشتی

 تفاهم‌نامه همکاری مشترک علمی و تحقیقاتی میان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی منعقد شد.

 

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ؛  این تفاهم‌نامه در جلسه‌ای که با حضور دکتر ساری معاون پژوهشی و فناوری و دکتر مرادی سبز کوهی مدیر ارتباط با جامعه و صنعت تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، سعدیان‌زاده مدیر عامل و برخی از مدیران و مشاوران حوزه تحقیق و توسعه شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی برگزار شد، به امضا رسید.

 

در این جلسه ضمن بیان ظرفیت‌های علمی و تخصصی مشترک طرفین، نیازمندی‌های تحقیقاتی و آموزشی کشت و صنعت شهید بهشتی در حوزه‌های مختلف زراعت و باغبانی، آب و خاک، دامپروری و … مطرح شد.

 

این تفاهم‌نامه در راستای سیاست استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانایی‌های تحقیقاتی و علمی و بستر مناسبی و ظرفیت جدیدی جهت توسعه زمینه‌های نوآوری، کارآفرینی، گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات است.

 

 

****

 تفاهم‌نامه همکاری مشترک علمی و تحقیقاتی میان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی منعقد شد.

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ؛  این تفاهم‌نامه در جلسه‌ای که با حضور دکتر ساری معاون پژوهشی و فناوری و دکتر مرادی سبز کوهی مدیر ارتباط با جامعه و صنعت تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، سعدیان‌زاده مدیر عامل و برخی از مدیران و مشاوران حوزه تحقیق و توسعه شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی برگزار شد، به امضا رسید.

در این جلسه ضمن بیان ظرفیت‌های علمی و تخصصی مشترک طرفین، نیازمندی‌های تحقیقاتی و آموزشی کشت و صنعت شهید بهشتی در حوزه‌های مختلف زراعت و باغبانی، آب و خاک، دامپروری و … مطرح شد.

این تفاهم‌نامه در راستای سیاست استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانایی‌های تحقیقاتی و علمی و بستر مناسبی و ظرفیت جدیدی جهت توسعه زمینه‌های نوآوری، کارآفرینی، گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات است.