نیروی انتظامی باید مجهز به پهبادهای رهگیری و تهاجمی شود

✍🏻: عبدالرحمن نیک سرشت

پهپادهای حفاظتی- امنیتی کاربردهای بسیار وسیع و گسترده ای دارند؛ از جمله حفاظت هوشمند و نظارت تصویری ۲۴ ساعته از تأسیسات بزرگ گرفته تا پاسخگویی به هشدارهای امنیتی-حفاظتی و انتظامی از قبیل شناسایی اعمال تروریستی، سرقت و آشوب های اجتماعی و ایضا، انجام ارزیابی های اولیه که به نیروهای متولی این امکان را می دهند تا سرعت عمل و دقت و نیز برخورد و مقابله به موقع خود را افزایش و ارتقاء بخشند.

با این توصیف به نظر می رسد که دیگر کاربرد دوربین های امنیتی-حفاظتی در سطح خیابانها و بزرگراه های درون و برون شهری از کارکرد مکفی برخوردار نیستند و نیروهای امنیتی و انتظامی باید مجهز به این پهبادهای رهگیری و تهاجمی شوند و عملیاتی کردن این مقوله از هر حیث کاری پسندیده و عقلانی خواهد بود.

به هرحال، اخیرا، بدلیل وضعیت بد اقتصادی باندهای کوچک و بزرگ مخوف سرقت، زورگیری و مواد مخدر، مجدا، فعال شدند و از افراد نادیده انگاشته ی بیکار و سرخورده ی مغفول، یارگیری می نمایند و ناامنی های بیشماری را در پایتخت و دیگر کلان شهرها می آفرینند.

والسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

پهپادهای حفاظتی- امنیتی کاربردهای بسیار وسیع و گسترده ای دارند؛ از جمله حفاظت هوشمند و نظارت تصویری ۲۴ ساعته از تأسیسات بزرگ گرفته تا پاسخگویی به هشدارهای امنیتی-حفاظتی و انتظامی از قبیل شناسایی اعمال تروریستی، سرقت و آشوب های اجتماعی و ایضا، انجام ارزیابی های اولیه که به نیروهای متولی این امکان را می دهند تا سرعت عمل و دقت و نیز برخورد و مقابله به موقع خود را افزایش و ارتقاء بخشند.

با این توصیف به نظر می رسد که دیگر کاربرد دوربین های امنیتی-حفاظتی در سطح خیابانها و بزرگراه های درون و برون شهری از کارکرد مکفی برخوردار نیستند و نیروهای امنیتی و انتظامی باید مجهز به این پهبادهای رهگیری و تهاجمی شوند و عملیاتی کردن این مقوله از هر حیث کاری پسندیده و عقلانی خواهد بود.

به هرحال، اخیرا، بدلیل وضعیت بد اقتصادی باندهای کوچک و بزرگ مخوف سرقت، زورگیری و مواد مخدر، مجدا، فعال شدند و از افراد نادیده انگاشته ی بیکار و سرخورده ی مغفول، یارگیری می نمایند و ناامنی های بیشماری را در پایتخت و دیگر کلان شهرها می آفرینند.

والسلام