معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد ریزش دانشجو نداشته‌ایم / افزایش غیبت دانشجویان

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از پذیرش جمعا ۴ هزار و ۴۰۰ دانشجو در سه مقطع تحصیلی این دانشگاه در سال تحصیلی جاری خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ ؛ دکتر رحیم پیغان ،در پاسخ به اینکه آیا این دانشگاه امسال در دوره کارشناسی با کاهش ورودی مواجه بوده است یا خیر؟ اظهار کرد: آمار، این موضوع را نشان نمی‌دهد؛ سال گذشته ۲ هزار و ۶۲ دانشجو در مقطع کارشناسی و امسال یک هزار و ۹۳۳ دانشجو پذیرفته شده است. در کل نسبت به سال قبل تفاوت پذیرش کمتر از ۱۰۰ نفر بوده و جمعا امسال ۴ هزار و ۴۰۰ نفر در هر سه مقطع دانشجو پذیرفته شده است بنابراین آمار تفاوت معناداری نشان نمی‌دهد.

 

وی افزود: خوشبختانه در تعداد دانشجو ریزش نداشته‌ایم و روند جذب دانشجو چندان تغییر نکرده است اما در این شرایط، میزان غیبت دانشجویان افزایش یافته است که به دلیل شرایط پساکرونا و شرایط اخیر و ناامنی‌ها است که ممکن است تعداد غیبت‌ها را افزایش دهد. البته هنوز آماری از دانشکده‌ها دریافت نکرده‌ایم اما کلاس‌ها صددرصد تشکیل می‌شوند.

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت علوم، رشته‌های تحصیلی کاربردی‌تر خواهند بود اما در یک سری از رشته‌ها بر اساس اطلاعات سازمان سنجش، ریزش دانشجو داشته‌اند و کلاس‌ها به حد نصاب نمی‌رسد. آمایش نشان می‌دهد که چرا تعداد دانشجو در یک رشته ریزش داشته که می‌تواند به دلیل کیفیت آموزش و یا بازار کار باشد. نبود استقبال می‌تواند نشان‌دهنده میزان کارایی باشد و قاعدتا رشته‌هایی باید تدریس شوند که کاربردی‌تر باشند؛ هدف از طرح آمایش این است اما کاهش تعداد دانشجو نیست.

 

 

****.معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت علوم، رشته‌های تحصیلی کاربردی‌تر خواهند بود اما در یک سری از رشته‌ها بر اساس اطلاعات سازمان سنجش، ریزش دانشجو داشته‌اند و کلاس‌ها به حد نصاب نمی‌رسد. آمایش نشان می‌دهد که چرا تعداد دانشجو در یک رشته ریزش داشته که می‌تواند به دلیل کیفیت آموزش و یا بازار کار باشد. نبود استقبال می‌تواند نشان‌دهنده میزان کارایی باشد و قاعدتا رشته‌هایی باید تدریس شوند که کاربردی‌تر باشند؛ هدف از طرح آمایش این است اما کاهش تعداد دانشجو نیست