اکبر جمالپور کاندیدای ششمین دوره شورای شهر اهواز:با اتحاد و همدلی همه ی اقوام می توان اهواز را دوباره ساخت

مهندس علی اکبر جمالپور کاندیدای ششمین دوره شورای شهر اهواز در گفتگو با پایگاه خبری باران سرخ ؛ درخصوص وضعیت فعلی شهر اهواز گفت:اهواز دارای پتانسیل های فراوانی است و این حق مردم ما نیست که در چنین شرایط شهری باشند وی در خصوص آینده ی اهواز گفت:طرح ها و برنامه های بسیاری داریم که در صورت موفقیت در انتخابات با اجرای آنها اهواز را از وضعیت زشت و زننده ی فعلی تغییر داده و به شهری نو و دارای امکانات فراوان تبدیل کنیم.
مهندس علی اکبر جمالپور همچنین در خصوص نوع ‌عملکرد مدیران در حوزه ی شهری گفت:در اهواز ظرفیت بزرگی مانند اقوام مختلف و اصیل وجود دارد که در صورت اجتناب از نگاه قومی و قومیت گرایی می توان از تمام ظرفیت های مدیریتی اقوام خوزستانی و اهوازی استفاده کرد و شهری آباد با مدیریتی شاداب و چابک ساخت
وی همچنین گفت:با نگاهی به وضعیت شهرهایی مانند اصفهان؛تبریز؛یزد؛شیراز و…میزان رشد و زیباسازی این شهرها طی سالیان اخیر می توان به این نتیجه رسید که اهواز را هم می توان ساخت و آباد کرد منتهی باید تمام اهوازی ها اهم از مردم و مسئولان دست به دست هم داده و با اتحاد و همدلی به این خواسته ی بزرگ جامه ی عمل بپوشانند .

 

مهندس علی اکبر جمالپور همچنین در خصوص نوع ‌عملکرد مدیران در حوزه ی شهری گفت:در اهواز ظرفیت بزرگی مانند اقوام مختلف و اصیل وجود دارد که در صورت اجتناب از نگاه قومی و قومیت گرایی می توان از تمام ظرفیت های مدیریتی اقوام خوزستانی و اهوازی استفاده کرد و شهری آباد با مدیریتی شاداب و چابک ساخت
وی همچنین گفت:با نگاهی به وضعیت شهرهایی مانند اصفهان؛تبریز؛یزد؛شیراز و…میزان رشد و زیباسازی این شهرها طی سالیان اخیر می توان به این نتیجه رسید که اهواز را هم می توان ساخت و آباد کرد منتهی باید تمام اهوازی ها اهم از مردم و مسئولان دست به دست هم داده و با اتحاد و همدلی به این خواسته ی بزرگ جامه ی عمل بپوشانند .