مدیرکل شیلات خوزستان از ممنوعیت صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان هندیجان همزمان با استان بوشهر از فردا ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ تا اطلاع بعدی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ ؛فتح‌الله ابوعلی : از ممنوعیت صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان هندیجان همزمان با استان بوشهر از فردا ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ خبر داد و اظهار کرد: این اقدام هر ساله به منظور بهسازی ذخایر میگو و کاهش اثرات تخریبی تور ترال صورت می‌پذیرد و در همین راستا صدور مجوز صید میگو از فردا تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام می‌شود.

 

وی افزود: هرگونه صید، حمل و نقل و همچنین حمل ادوات صید ترال در صیدگاه‌ها و بنادر صیادی استان خوزستان نیز از روز جمعه هفته آینده (۸ مهرماه ۱۴۰۱) ممنوع خواهد بود.

 

ابوعلی در ادامه ذخایر آبزیان را سرمایه ملی خواند و گفت: انقراض و آسیب به هرگونه آبزی در دریا خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد و صیادان باید قوانین صیادی و مرزهای آبی را رعایت کنند.

 

مدیرکل شیلات خوزستان اظهار کرد: افزایش گشت‌های دریایی کنترل صید غیر مجاز، پیشگیری از بروز جرایم و کشف آن‌ها و دستگیری متهمین و متخلفین، ثبت ورود و خروج و بازرسی شناورهای صیادی در دستور کار یگان حفاظت از منابع آبزیان استان قرار دارد.

 

 

***

 مدیرکل شیلات خوزستان از ممنوعیت صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان هندیجان همزمان با استان بوشهر از فردا ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ تا اطلاع بعدی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ ؛فتح‌الله ابوعلی : از ممنوعیت صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان هندیجان همزمان با استان بوشهر از فردا ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ خبر داد و اظهار کرد: این اقدام هر ساله به منظور بهسازی ذخایر میگو و کاهش اثرات تخریبی تور ترال صورت می‌پذیرد و در همین راستا صدور مجوز صید میگو از فردا تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام می‌شود.

وی افزود: هرگونه صید، حمل و نقل و همچنین حمل ادوات صید ترال در صیدگاه‌ها و بنادر صیادی استان خوزستان نیز از روز جمعه هفته آینده (۸ مهرماه ۱۴۰۱) ممنوع خواهد بود.  

ابوعلی در ادامه ذخایر آبزیان را سرمایه ملی خواند و گفت: انقراض و آسیب به هرگونه آبزی در دریا خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد و صیادان باید قوانین صیادی و مرزهای آبی را رعایت کنند.

مدیرکل شیلات خوزستان اظهار کرد: افزایش گشت‌های دریایی کنترل صید غیر مجاز، پیشگیری از بروز جرایم و کشف آن‌ها و دستگیری متهمین و متخلفین، ثبت ورود و خروج و بازرسی شناورهای صیادی در دستور کار یگان حفاظت از منابع آبزیان استان قرار دارد.