غیرحضوری شدن پرداخت حق بیمه کارفرمایان

ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان، تنها با سامانه غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir امکان پذیر است.

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: سامانه پیشین سمت (samt.tamin.ir) برای کارفرمایان ناکارا شده و تنها سامانه تازه آماده خدمت دهی است.
در این اطلاعیه آمده است: از این ماه، ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان، تنها با سامانه غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir امکان پذیر است.
سازمان تامین اجتماعی در این اطلاعیه می‌افزاید: شعبه‌های این سازمان در سراسر کشور، روز‌های پنج‌شنبه و جمعه همین هفته برای راهنمایی کارفرمایان دایر هستند و همکاران سازمانی باید تا پایان زمان اداری با حضور در محل کار پاسخگوی پرسش‌های کارفرمایان باشند.
در این اطلاعیه تاکید شده است: سازمان تامین اجتماعی برای به تاخیر نیفتادن و جلوگیری از نابسامانی‌های احتمالی در دریافت حق بیمه کارگاه‌ها، این تصمیم را گرفته است.
کارفرمایانی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارند، علاوه بر سامانه خدمات غیرحضوری. می‌توانند با کانون ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۴۲۰ نیز تماس بگیرند.