سنجش پیش دبستانی‌ها در خوزستان آغاز شد

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ ؛ علی ممبینی اظهار کرد: سنجش دانش‌آموزان عشایری در حال انجام است و سنجش نوآموزان پیش دبستانی نیز در سراسر استان خوزستان آغاز شده است لذا از والدین خواهش می‌کنیم که با نوآموزان پیش دبستانی به پایگاه‌ها مراجعه کنند.سنجش پیش دبستانی‌ها در خوزستان آغاز شد

 

وی ادامه داد: پایگاه‌های سنجش پیش دبستانی در همه شهر‌ها در حال راه‌اندازی است و تا آخر آذرماه فرصت داریم که نوآموزان پیش دبستانی را سنجش کنیم.

 

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: از مزایای انجام سنجش سلامت در دوره پیش دبستانی این است که والدین یک سال فرصت دارند که اگر احیانا کودک‌شان دچار مشکلاتی از قبیل اختلالات یادگیری یا دیگر مشکلات هستند اقدامات تخصصی برای آن‌ها انجام شود و زودتر به نتیجه برسند.

 

 

 

***

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ ؛ علی ممبینی اظهار کرد: سنجش دانش‌آموزان عشایری در حال انجام است و سنجش نوآموزان پیش دبستانی نیز در سراسر استان خوزستان آغاز شده است لذا از والدین خواهش می‌کنیم که با نوآموزان پیش دبستانی به پایگاه‌ها مراجعه کنند.سنجش پیش دبستانی‌ها در خوزستان آغاز شد

وی ادامه داد: پایگاه‌های سنجش پیش دبستانی در همه شهر‌ها در حال راه‌اندازی است و تا آخر آذرماه فرصت داریم که نوآموزان پیش دبستانی را سنجش کنیم.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: از مزایای انجام سنجش سلامت در دوره پیش دبستانی این است که والدین یک سال فرصت دارند که اگر احیانا کودک‌شان دچار مشکلاتی از قبیل اختلالات یادگیری یا دیگر مشکلات هستند اقدامات تخصصی برای آن‌ها انجام شود و زودتر به نتیجه برسند.

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ ؛ علی ممبینی اظهار کرد: سنجش دانش‌آموزان عشایری در حال انجام است و سنجش نوآموزان پیش دبستانی نیز در سراسر استان خوزستان آغاز شده است لذا از والدین خواهش می‌کنیم که با نوآموزان پیش دبستانی به پایگاه‌ها مراجعه کنند.سنجشو.

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ ؛ علی ممبینی اظهار کرد: سنجش دانش‌آموزان عشایری در حال انجام است و سنجش نوآموزان پیش دبستانی نیز در سراسر استان خوزستان آغاز شده است لذا از والدین خواهش می‌کنیم که با نوآموزان پیش دبستانی به پایگاه‌ها مراجعه کنند.سنجش پیش دبستانی‌ها در خوزستان آغاز شد

وی ادامه داد: پایگاه‌های سنجش پیش دبستانی در همه شهر‌ها در حال راه‌اندازی است و تا آخر آذرماه فرصت داریم که نوآموزان پیش دبستانی را سنجش کنیم.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: از مزایای انجام سنجش سلامت در دوره پیش دبستانی این است که والدین یک سال فرصت دارند که اگر احیانا کودک‌شان دچار مشکلاتی از قبیل اختلالات یادگیری یا دیگر مشکلات هستند اقدامات تخصصی برای آن‌ها انجام شود و زودتر به نتیجه برسند.