آغاز پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی خوزستان

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان از آغاز ثبت‌نام دانشجویان در ۱۶ مرکز علمی کاربردی سطح استان برای سال تحصیلی جدید، خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ، رحیم قاسمیه با اشاره به آغاز پذیرش دانشجو از ۲۴ مرداد، اظهار کرد: پذیرش و ثبت‌نام دانشجو تا ۳۱ مرداد ادامه دارد. البته با توجه به تعطیلی سراسری فعلی، امکان تمدید این مهلت وجود دارد.

وی افزود: پذیرش دانشجو در ۱۶۵ کد رشته صورت می‌گیرد و دانشجویان پذیرفته شده در ۱۶ مرکز علمی کاربردی در سطح استان به تحصیل خواهند پرداخت.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان با اشاره به ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید، گفت: امسال ظرفیت پذیرش در استان حدود ۱۱ هزار دانشجو است. علاوه بر رشته‌های موجود، چند رشته جدید نیز اضافه شده است.

قاسمیه در پایان بیان کرد: ثبت‌نام داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org صورت می‌گیرد و دفترچه کدرشته‌ها نیز در سایت بارگذاری شده است.

وی افزود: پذیرش دانشجو در ۱۶۵ کد رشته صورت می‌گیرد و دانشجویان پذیرفته شده در ۱۶ مرکز علمی کاربردی در سطح استان به تحصیل خواهند پرداخت.

رئیس خوزستان با اشاره به ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید، گفت: امسال ظرفیت پذیرش در استان حدود ۱۱ هزار دانشجو است. علاوه بر رشته‌های موجود، چند رشته جدید نیز اضافه شده است.

قاسمیه در پایان بیان کرد: ثبت‌نام داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org صورت می‌گیرد و دفترچه کدرشته‌ها نیز در سایت بارگذاری

شده

سال تحصیلی جدید، گفت: امسال ظرفیت پذیرش در استان حدود ۱۱ هزار دانشجو است. علاوه بر رشته‌های موجود، چند رشته جدید نیز اضافه شده است.

قاسمیه در پایان بیان کرد: ثبت‌نام داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org صورت می‌گیرد و دفترچه کدرشته‌ها نیز در سایت بارگذاری شده است.

سال تحصیلی جدید، گفت: امسال ظرفیت پذیرش در استان حدود ۱۱ هزار دانشجو است. علاوه بر رشته‌های موجود، چند رشته جدید نیز اضافه شده است.

قاسمیه در پایان بیان کرد: ثبت‌نام داوطلبان از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org صورت می‌گیرد و دفترچه کدرشته‌ها نیز در سایت بارگذاری شده است.