تجهیز ناوگان عمومی اهواز با خرید بیش از یکصد اتوبوس

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ ؛ سیاوش محمودی با اشاره به خرید ۱۲۹ دستگاه اتوبوس توسط شهرداری اهواز گفت :در مرحله اول ۴۰ دستگاه تا ۲ هفته آینده تحویل این کلانشهر می‌شود.

 

تجهیز ناوگان عمومی اهواز با خرید بیش از یکصد اتوبوس

 

وی با اشاره به نشست مشترک با مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور افزود: در این نشست مقرر شد، اتوبوس‌های خریداری شده در ۲ مرحله تحویل شهرداری اهواز شود.

 

محمودی ادامه داد:۴۰ دستگاه اتوبوس در مرحله اول وبقیه به مرور به شهر اهواز تحویل داده می‌شود که تکمیل این فرآیند نقش موثری در تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اهواز دارد.

 

محمودی گفت: کلانشهر اهواز بر اساس شاخص‌های استاندارد باید دارای ۸۰۰ دستگاه اتوبوس باشد و این در حالی است که کل ناوگان کنونی این کلانشهر شامل تنها ۹۰ دستگاه اتوبوس است که این تعداد اتوبوس جوابگوی نیاز شهر و شهروندان نیست.

 

وی با بیان اینکه با پیگیری مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اقدام موثری در تخصیص سهمیه خرید اتوبوس به شهرداری اهواز انجام شده است، افزود: با پیگری‌های انجام شده مقرر شده تا با تخصیص حواله به شهرداری اهواز توسط وزارت کشور، مرحله نخست اتوبوس‌های خریداری شده طی دو هفته آینده وارد شهر اهواز شود.

 

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با تاکید بر ضرورت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری اهواز گفت: تکمیل و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری اهواز، اقدام بزرگ و ارزشمندی است که به طور جدی توسط مدیریت شهری و نمایندگان مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود.

 

 

***

وی با بیان اینکه با پیگیری مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اقدام موثری در تخصیص سهمیه خرید اتوبوس به شهرداری اهواز انجام شده است، افزود: با پیگری‌های انجام شده مقرر شده تا با تخصیص حواله به شهرداری اهواز توسط وزارت کشور، مرحله نخست اتوبوس‌های خریداری شده طی دو هفته آینده وارد شهر اهواز شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با تاکید بر ضرورت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری اهواز گفت: تکمیل و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری اهواز، اقدام بزرگ و ارزشمندی است که به طور جدی توسط مدیریت شهری و نمایندگان مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود