دیدار مجمع نمایندگان خوزستان با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

▪️دیروز دوشنبه ۱۷ شهریور اعضای مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی دیدار کردند.

▪️سید کریم حسینی در خصوص این دیدار گفت: استان خوزستان از نظر تعداد بیمه شده جزو پنج استان اول کشور است و ما اعتقاد داریم زیرساختها و خدمات ارائه شده به خوزستان باید متناسب با تعداد بیمه شدگان باشد.

▪️رئیس مجمع نمایندگان استان افزود: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گزارش عملکرد آن سازمان در خوزستان را برای مجمع ارائه داد و ما به عنوان نمایندگان مردم بر احداث مراکز درمانی جدید در استان، تجهیز و جذب نیروی انسانی با اولویت بومی و ارتقاء خدمات رسانی در تمام سطوح تاکید داشتیم.

▪️نماینده مردم اهواز اظهار کرد: از دیگر مطالبات ما از دکتر سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،استفاده از مدیران بومی در تمام سطوح مدیریتی و هیئت مدیره شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی در استان،تکمیل مراکز در حال ساخت و توجه بیشتر به مناطق محروم استان بود.

▪️حسینی بیان کرد:احداث بخش آنژیوگرافی در بیمارستان امیرالمومنین اهواز،احداث مجموعه فرهنگی-تفریحی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان، اختصاص سهمیه ویژه وام قرض الحسنه به بیمه شدگان خوزستانی و تخصیص ۲۵ درصد حق مناطق جنگی به پرسنل تامین اجتماعی استان از مصوبات این جلسه بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه ۱۷ شهریور اعضای مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی دیدار کردند.

سید کریم حسینی در خصوص این دیدار گفت: استان خوزستان از نظر تعداد بیمه شده جزو پنج استان اول کشور است و ما اعتقاد داریم زیرساختها و خدمات ارائه شده به خوزستان باید متناسب با تعداد بیمه شدگان باشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان افزود: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گزارش عملکرد آن سازمان در خوزستان را برای مجمع ارائه داد و ما به عنوان نمایندگان مردم بر احداث مراکز درمانی جدید در استان، تجهیز و جذب نیروی انسانی با اولویت بومی و ارتقاء خدمات رسانی در تمام سطوح تاکید داشتیم.

نماینده مردم اهواز اظهار کرد: از دیگر مطالبات ما از دکتر سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،استفاده از مدیران بومی در تمام سطوح مدیریتی و هیئت مدیره شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی در استان،تکمیل مراکز در حال ساخت و توجه بیشتر به مناطق محروم استان بود.

حسینی بیان کرد:احداث بخش آنژیوگرافی در بیمارستان امیرالمومنین اهواز،احداث مجموعه فرهنگی-تفریحی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان، اختصاص سهمیه ویژه وام قرض الحسنه به بیمه شدگان خوزستانی و تخصیص ۲۵ درصد حق مناطق جنگی به پرسنل تامین اجتماعی استان از مصوبات این جلسه بود