بیش از ۳۱هزار نفر در خوزستان مشمول بیمه بیکاری ناشی از کرونا شدند

مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت:۳۱هزار و ۵۰۰ نفر در خوزستان مشمول دریافت بیمه بیکاری ناشی از ویروس کرونا شدند.

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ؛ سیدمحمد مرعشی روز شنبه افزود:این افراد که عموما” کارگران روز مزد و فصلی هستند در سامانه وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی نام نویسی کردند و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکار شدند.
وی گفت:مقرری بیمه بیکاری برای افرادی که به نوعی شغل آنها به علت بیماری کرونا به مخاطره افتاده و آن را از دست دادند توسط سازمان برنامه و بودجه از محل صندوق توسعه ملی در حال پرداخت است.
مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان در ادامه افزود: پرداخت بیمه بیکاری در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برعهده دولت و پرداخت مقرری بیمه بیکاری از اول خرداد ما ۱۳۹۹ برعهده تامین اجتماعی خوزستان است.

تمدید اعتباردفترچه‌های درمانی کارگران نیشکر هفت تپه بدون وقفه است
مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت:تمدید اعتباردفترچه‌های درمانی کارگران شرکت نیشکرهفت تپه بدون وقفه ادامه دارد.
مرعشی در ادامه گفت: امسال تنها یک هفته در تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی کارگران شرکت نیشکرهفت تپه به علت اینکه بخش‌های مالی واداری این شرکت نیز تعطیل بود و امکان ارسال به‌موقع فهرست کارگران مشمول فراهم نشد به وجود آمد.
عدم تمدید دفترچه‌های درمانی یکی از محورهای اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بود.

پنج هزار میلیارد ریال بدهی شرکت نیشکر هفت تپه
مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت: مجموع بدهی‌های شرکت نیشکر هفت تپه به سازمان متبوع حدود پنج هزار میلیارد ریال است.
مرعشی افزود: با وجود بدهی این شرکت به سازمان تامین اجتماعی، سال گذشته ۱۵۰نفر از کارگران نیشک هفت تپه را بازنشسته کردیم.
وی کل پرداختی این شرکت به تامین اجتماعی را ۵۲ میلیارد ریال بیان کرد.