بازار نوشت افزار در آستانه ماه مهر در آستانه بازگشایی مدارس ، والدین با حضور در بازار مشغول خرید نوشت افزار برای فرزندان خود هستند

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ؛ با نزدیک شدن به ماه مهر، بازار نوشت افزار و خرید لوازم تحصیلی دانش آموزان حسابی گرم می‌باشد.

 

والدین با حضور در بازار مشغول خرید نوشت افزار از جمله مداد، دفتر، کیف و دیگر اقلام مورد نیاز فرزندان خود برای حضور در سر کلاس درس هستند.

 

مدارس پس از دو سال که به علت شیوع کرونا به صورت مجازی بازگشایی شده بودند، امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند.

 

اما قیمت‌های بالای برخی نوشت افزار‌ها در بازار موجب گله مندی برخی شهروندان شده است و خواستار نظارت بر بازار توسط مسئولان شدند.

 

***

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ؛ با نزدیک شدن به ماه مهر، بازار نوشت افزار و خرید لوازم تحصیلی دانش آموزان حسابی گرم می‌باشد.

والدین با حضور در بازار مشغول خرید نوشت افزار از جمله مداد، دفتر، کیف و دیگر اقلام مورد نیاز فرزندان خود برای حضور در سر کلاس درس هستند.

مدارس پس از دو سال که به علت شیوع کرونا به صورت مجازی بازگشایی شده بودند، امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند.

اما قیمت‌های بالای برخی نوشت افزار‌ها در بازار موجب گله مندی برخی شهروندان شده است و خواستار نظارت بر بازار توسط مسئولان شدند.

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ؛ با نزدیک شدن به ماه مهر، بازار نوشت افزار و خرید لوازم تحصیلی دانش آموزان حسابی گرم می‌باشد.

والدین با حضور در بازار مشغول خرید نوشت افزار از جمله مداد، دفتر، کیف و دیگر اقلام مورد نیاز فرزندان خود برای حضور در سر کلاس درس هستند.

مدارس پس از دو سال که به علت شیوع کرونا به صورت مجازی بازگشایی شده بودند، امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند.

اما قیمت‌های بالای برخی نوشت افزار‌ها در بازار موجب گله مندی برخی شهروندان شده است و خواستار نظارت بر بازار توسط مسئولان شدند.

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ؛ با نزدیک شدن به ماه مهر، بازار نوشت افزار و خرید لوازم تحصیلی دانش آموزان حسابی گرم می‌باشد.

والدین با حضور در بازار مشغول خرید نوشت افزار از جمله مداد، دفتر، کیف و دیگر اقلام مورد نیاز فرزندان خود برای حضور در سر کلاس درس هستند.

مدارس پس از دو سال که به علت شیوع کرونا به صورت مجازی بازگشایی شده بودند، امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند.

اما قیمت‌های بالای برخی نوشت افزار‌ها در بازار موجب گله مندی برخی شهروندان شده است و خواستار نظارت بر بازار توسط مسئولان شدند.