وزیرکشور با تاکید بر رسیدگی فوری به آسیب‌های اجتماعی؛ در مقایسه با غربیها وضعیت خوبی داری
وزیر کشور اساس تحولات در هر جامعه‌ای را تحولات اجتماعی دانست و گفت: اگر بخواهیم تحولی در حوزه‌های مختلف درست کنیم، تا تحول اجتماعی محقق نشود، حتی تحول اقتصادی هم کار بسیار دشواری است یا اگر اتفاق افتاد،پایدار نیست.

به گزارش پایگاه خبری باران سرخ، احمد وحیدی در دومین همایش ملی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام، بیان کرد: مسئله آسیبهای اجتماعی از جمله فوریترین و مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به آن بپردازیم. ضمنا موضوعی است که بسیار نگاه علمی و دقیق باید به آن داشته باشیم؛ هم موضوعی است که نقطه‌ای و هم سراسری به آن نگاه می‌شود. آسیبهای اجتماعی از یک طرف جغرافیامند هستند؛ به یک سرزمین و به یک منطقه توجه خاصی است که ممکن است نوع آسیب‌هایش متفاوت باشد. از یک جهت گستره ملی آن و بلکه گستره جهانی آن، مفاهیم مشترک و نگاههای مشترک ملی و حتی بین المللی، دست اندرکار فهم عمیق این موضوع است.

وزیر کشور ادامه داد: مسئله آسیبهای اجتماعی از جمله فوریترین است؛ به دلیل اینکه اگر به موقع و با فوریت به موضوع نپردازیم و دچار زمان و به موضوع مزمن تبدیل شود، حل آن بسیار مشکل می‌شود. پس باید به فوریت به آن پرداخته شود. مهم است؛ زیرا آنچه که زیربنای همه حرکتهای اصیل است، وضعیت اجتماعی است.

وحیدی خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و فرهنگی، عادات و سنن، وقتی در ظرف جامعه ریخته می‌شود، یک مجموعه پیچیده‌ای را درست می‌کند که وقتی به مسائل اجتماعی نگاه می‌کنیم، عوامل موثر آن، همه اینها هستند.

وی یادآور شد: به همین دلیل موضوع، موضوعی پیچیده می‌شود. موضوعی که به خاطر پیچیدگی‌اش باید نگاه عمیق و علمی به آن شود. ضمن اینکه همه عوامل موثر در بروز این عوامل و آسیبهای اجتماعی و میزان تاثیر هرکدام باید شناخته شود، اما وقتی این تاثیرها با هم ترکیب می‌شوند، ممکن است پدیده دیگری را به وجود آورد که فهم پیچیدگی و حتی فهم عوامل موثره در شکل گیری آن و فهم راهبردهای مواجهه با آن احتیاج دارد که بسیار عمیق به موضوع توجه شود، لذا موضوع از ابعاد مختلف قابل توجه است.

وزیر کشور گفت: از سوی دیگر ما به دنبال یک جامعه اسلامی هستیم. یک تعبیر جامعه اسلامی این است؛ جامعه‌ای مملو از فضایل و کمالات انسانی و به دور از این آسیبها. پس تحقق جامعه اسلامی، بدون توجه به این آسیبها و رفع آن از یک طرف بدون توجه به کمالات انسانی و مسیر رشد کمالات انسانی در این جامعه، شدنی نیست و محقق نمی‌شود و این جزو الزامات ماست.

وی گفت: لذا ما هم از جهت رفع آسیب و هم از جهت پیشرفت اجتماعی باید به موضوع نگاه کنیم.

وزیر کشور با بیان اینکه اساس تحولات، تحولات اجتماعی است، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یعنی اگر بخواهیم تحولی در حوزه های مختلف درست کنیم، تا تحول اجتماعی محقق نشود، حتی تحول اقتصادی هم کار بسیار دشواری است. یا اگر اتفاق افتاد پایدار نیست. پایداری تحولات در حوزه‌های دیگر منوط به این است که تحول اجتماعی را خوب سامان دهید و این تحول به دلیل اینکه به آحاد جامعه برخورد می‌کند، طبیعتا باید همه درگیر آن باشند.

وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اگر مسایل را نگاه کنیم، از یک طرف با مفهوم قدرت ملی مواجه می‌شویم که لازمه‌اش قدرت اجتماعی است و لازمه قدرت اجتماعی، تحول اجتماعی است و لازمه تحول اجتماعی وجود حرکت های قوی، روشن و روبه جلویی است که روندهای پایداری را در درون جامعه شکل می‌دهد.

وی در ادامه افزود: اگر راجع به امنیت صحبت می کنیم، امنیت ملی بر مبنای یکی از محوریترین ابعاد امنیت که امنیت اجتماعی است شکل می‌گیرد. این امنیت اجتماعی بر دوش همان جریان رشدیابنده روبه جلو و مستحکم و انسجام بخشی است که در درون اجتماع است.

وزیر کشور با بیان اینکه امنیت اجتماعی لازمه تحقق امنیت ملی است، گفت: وقتی به موضوع وحدت ملی نگاه می‌کنیم، باز می‌بینیم که انسجام اجتماعی، شرط وحدت ملی است. انسجام اجتماعی از مسیر جریان به هم پیوسته قدرتمند اجتماعی عبور می کند.

وحیدی در ادامه بیان کرد: انسجام اجتماعی از مسیر هویت عبور می‌کند. هویت برای یک جامعه چند تکه و احیانا مملو از مسائل  آسیبهای اجتماعی، محقق نخواهد شد. یکی از فوریترین مشکلاتی که آسیبهای اجتماعی پدید می آورد این است که هویتها را دچار خدشه می‌کند. جامعه بی‌هویت، جامعه بی‌هنجار و بدون حاکمیتِ یک رفتار صحیح، بسیار خطرناک است. هر اتفاقی در چنین جامعه به راحتی می افتد و چنین جامعه محصول خوبی نخواهد داد.

وی در ادامه با بیان اینکه فرصتهای ما برای حل مسائل اجتماعی کم نظیر و بی نظیر بودند، گفت: ما با داشتن الگوهای بزرگ، مبلغین اساسی برای فضایل و هنجارهای صحیح اجتماعی و با داشتن خانواده‌های معظمی که در قالب خانواده ایثارگران و شهدا داشتیم و داریم و باید استفاده می‌کردیم، اما کم استفاده کردیم.

وی افزود: البته همین وضعیت موجود ما که دچار آسیبهای اجتماعی هستیم، باید اذعان کنیم که در مقایسه با غربیها در حالات خوبی قرار داریم.

وزیر کشور افزود: اما ما از خود و جامعه همین مقدار آسیب را انتظار نداریم. آمار طلاق زیاد است، اما برای جایی است که ازدواج آنقدر مقدس است، لذا برای ما مهم است. ممکن است این آمار در کشورهای غربی با ما قابل مقایسه نباشد. نمی‌خواهیم مقایسه کنیم چون اگر با آنها مقایسه کنیم وضع ما بسیار عالی است. بنای مقایسه با آنها را نداریم. ما بنای قیاس با وضعیت مطلوب خود را داریم و به همین دلیل باید به مشکلات توجه کنیم.

وحیدی در پایان گفت: باید با یک همت و اراده قوی وارد کار شویم.